Kaya bang Saktan ng Iba ang Ating Amor Propio?

Pampatunaw…ng amor propio….

Maraming Pilipino ang naniniwala na ang amor propio ay ang isang bagay na kailangang ipagtanggol at handang nilang awayin, suntukin, barilin at kutsilyohin sinumang sumisira sa kanilang pagkadama ng amor propio.

Pero ano ba talaga ang kahulugan ng pananalitang amor propio? Hindi ba nangangahulugan ito “pag-ibig sa sarili”?

Saan kaya nagmumula ang “pag-ibig” sa sarili? Hindi ba sa sarili mismo?

Bilang foreigner na may asawang Pilipina medyo nagtataka ako kapag nakikita ko maraming tao na basta nag-iinuman at nakatambay at walang layunin sa buhay at hindi gumagawa ng kahit ano para palakasin ang kanilang amor propio na nagtatampo at nagagalit kapag sinasaktan (daw) ng iba ang kanilang amor propio.

Ano naman ang kinalaman ng iba sa ating amor propio?

At ano naman ang personal na ginagawa mo para palakasin ang iyong amor propio?

Kaunting personal na pagbubulay-bulay…. bilang pampatunaw….

One thought on “Kaya bang Saktan ng Iba ang Ating Amor Propio?

  1. Seriously. Your Tagalog is , like, 1000 better than my Tagalog. I’m not kidding. What’s pambubulay-bulay, pampatunaw and nangangahulugan ???? The rest, I kind of understand, but I’ve never used them in my speech. Amazing.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s