About Eduardo

My name is Eduardo Maresca, I live in Italy and I am married to a Filipina.

I have created this blog to talk about the challenges of multiethnic marriage and about my country and my wife’s

Ako si Eduardo, taga-Italya ako, nakatira ako sa Italya at Pilipina ang asawa ko.

Ang layunin ng blog ko ay upang ibahagi ang natutuhan ko tungkol sa mga hamon ng pag-aasawa sa pagitan ng isang Pilipina at isang foreigner. Bukod dito nais kong i-share ang mga impormasyon tungkol sa bansa ko at tungkol sa Pilipinas